Kontejnery na odpad

Zajistíme dovoz sypkých materiálů, kontejnerů, naložení i odvoz veškerých odpadů.

- kontejnery na stavební sutě

- kontejnery na komunální odpad

- kontejnery speciální na odvoz Azbestu a jiných nebezpečných odpadů

- kontejnery na odpadový papír

- kontejnery na odpadové plasty, igelity aj.

IMG 0021