Ceník služeb

AKO Blatný s.r.o., OCHOZ U BRNA 201, 664 02 BRNO-VENKOV
IČO: 269 22 304, DIČ: CZ269 22 304

Ceník služeb platný od 1.1. 2019

Nákladní kontejnerový automobil AVIA + MAN

AVIA D90 – 5t   ……………………………………………..   22,-   Kč/Km
MAN – 5t   ……………………………………………………   22,-   Kč/Km
MAN – 7t   ……………………………………………………   24,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina   ………………………………   60,-   Kč
MAN – 7t s H.R.  ………………………………………….   26,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina MAN 12,180  – H.R  ….   160,-   Kč
Hodinová sazba – 5t   ………………………………….   450,-   Kč/hod
Hodinová sazba – 7t…………………………………….   500,-   Kč/hod
Nájem kontejneru (3, 5, 9, 10, 13 m3)  – 1 den   30,-   Kč

Nákladní kontejnerový automobil MAN

MAN 9t   ……………………………………………………..   28,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina   ………………………………   80,-   Kč
Nájem kontejneru (5, 6, 7, 10 m3) – 1 den   ….   30,-   Kč

Nákladní kontejnerový automobil MAN

MAN 13t   ……………………………………………………….   33,-   Kč/Km
MAN 13t + vlek 13t   ……………………………………….   38,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina   ………………………………….   80,-   Kč
Hodinová sazba   ……………………………………………   800,-   Kč/h
Nájem kontejneru (25, 35, 40, 50 m3) – 1 den   ..   80,-   Kč

Nákladní sklápěcí automobil LIAZ

LIAZ   ……………………………………………………….   28,-   Kč/Km
LIAZ + vlek   ……………………………………………..   35,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina   ……………………………   50,-   Kč
Hodinová sazba LIAZ – sólo   …………………….   500,-   Kč/h
Hodinová sazba LIAZ + vlek   …………………….   650,-   Kč/h

Nákladní sklápěcí automobil TATRA TERNO + MAN 6×6

TATRA   ……………………………………………………   33,-   Kč/Km
TATRA + vlek   ………………………………………….   38,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina   ……………………………   50,-   Kč
Hodinová sazba TATRA – sólo   …………………   750,-   Kč/h
Hodinová sazba TATRA + vlek   …………………   900,-   Kč/h

Nákladní sklápěcí automobil MAN OSMIKOLKA 8×6

MAN   ………………………………………………………..   35,-   Kč/Km
MAN + vlek   ………………………………………………   39,-   Kč/Km
Manipulační ¼ hodina   ……………………………..   80,-   Kč
Hodinová sazba MAN – sólo   ……………………..   950,-   Kč/h
Smykový nakladač Locust   …………………………   500,-   Kč/h

(lopaty – hladká, zubatá, vidle + smeták s kropičkou)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny jsou pouze orientační, lze upravit dle konkrétní zakázky

AKO Blatný s. r. o.

Ochoz u Brna 201,
664 02 Brno – venkov

IČO: 26922304
DIČ: CZ26922304

Provozovna:
Kšírova 52, 619 00 Brno

Dispečink společnosti: AKO Blatný s. r. o.

Kšírova 52, 619 00 Brno

Dispečeři: Ivo Hloušek a Václav Novotný
tel.: 739 034 673, 602 712 430, 724 253 020
E-mail: ivo.hlousek@akoblatny.cz
E-mail: vaclav.novotny@akoblatny.cz
E-mail: odpady@akoblatny.cz