Kontejnery na odpad

Zajistíme dovoz sypkých materiálů, kontejnerů, naložení i odvoz veškerých odpadů.

  • kontejnery na stavební sutě
  • kontejnery na komunální odpad
  • kontejnery speciální na odvoz Azbestu a jiných nebezpečných odpadů
  • kontejnery na odpadový papír
  • kontejnery na odpadové plasty, igelity aj.

AKO Blatný s. r. o.

Vintrovna 208/23
664 41 Popůvky

IČO: 26922304
DIČ: CZ26922304

Provozovna:
Kšírova 52, 619 00 Brno

Dispečink společnosti: AKO Blatný s. r. o.

Kšírova 52, 619 00 Brno

Dispečeři: Ivo Hloušek a Václav Novotný
tel.: 739 034 673, 602 712 430
E-mail: ivo.hlousek@akoblatny.cz
E-mail: vaclav.novotny@akoblatny.cz
E-mail: odpady@akoblatny.cz